SERTİFİKALAR

SERTİFİKA PROGRAMLARI

Agile Mentor Academy, dünyada bir olarak kısa süreli eğitim programlarının dışında kapsamı genişletilmiş eğitim programları ile 20 kişilik özel sınıflarda, uzmanların katılımıyla birlikte yeni Agile uzmanlarını yetiştirmektedir. Agile Mentor Academy programları, üniversitelerin yüksek lisans programlarıyla eş değer, gerçek hayat uygulamaları ve yoğun teorik eğitimi içeren özel bir niteliktedir.

Agile Mentor Academy tarafından sunulan sertifikalara sahip olabilmek için 3 ay boyunca, ayda bir Cumartesi günü programlara katılmak ve ilgili programları başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Programları başarıyla tamamlamak için gerekli genel şartlar şu şekilde özetlenebilir:

  • En az derslerin %80’ine aktif bir şekilde katılmak,
  • Derslerde verilen ödev ve çalışmaları gerektiği şekilde yerine getirmek,
  • Programa ait sınav ya da sınavları başarıyla geçmek.

Bu şartları yerine getirerek programları tamamlayan mezunlarımız Agile Mentor Academy mezun ağına dahil olmakta, böylelikle kişisel gelişimlerini gurup içi deneyim paylaşımı ile devam ettirebilmekte ve de kendilerine sunulan kariyer imkanlarından faydalanabilmektedirler.

Agile Mentor Academy’nin sunmakta olduğu programlar ve ilgili sertifikaları ise aşağıda bulabilirsiniz:

BUSINESS AGILITY

Bu kulvar, mevcut iş modellerinden daha çok verim almak ve işinde yenilik yapmak isteyenler için geliştirilmiştir.

ENTERPRISE AGILE COACHING

Bu eğitim, Agile Koçluğunu tamamlayıp yeteneklerini organizasyon seviyesine taşımak isteyen Agile Koçlarına yönelik olarak geliştirilmiştir.

VALUE MANAGEMENT

Bu eğitim, İş Analistleri, Ürün Sahipleri, Ürün Yöneticileri, İş Konu Uzmanları ve değeri maksimize etmekle sorumlu rollere yönelik olarak geliştirilmiştir.

DELIVERY MANAGEMENT

Bu eğitim, agile ve uyarlanabilir yönetim tarzına aşina olmayan veya agile teslimat yönetimi yeteneklerini geliştirmek isteyen yöneticilere yönelik olarak geliştirilmiştir.

AGILE COACHING

Bu kulvar, çeviklik yolculuklarında sonraki adıma geçmek isteyen Scrum Master’lar da dahil olmak üzere Agile Koç olmak isteyenlere ve bu rolde kendini geliştirmek isteyenlere yönelik olarak geliştirilmiştir.

AGILE ENGINEERING

Bu eğitim, agile mühendislik bilgilerini artırmak isteyen teknik tasarım ve geliştirme birimlerinin ekip üyelerine yönelik olarak geliştirilmiştir.

AGILE TESTING

Bu eğitim, nitelikli yazılım geliştirmeye meraklı ve agile test otomasyonunu öğrenip uygulamak isteyen herkese yönelik olarak geliştirilmiştir.

DEVOPS

Bu eğitim Geliştiriciler, Testçiler, Operasyon Liderleri, Ekip Üyeleri, Yöneticiler, Agile Koçları, hali hazırda DevOps geçiş sürecinde olan veya DevOps geçişini planlayan herkese yönelik olarak geliştirilmiştir.